Solar Hot Water
Solar Hotwater

1

Hoe het werkt

De zon verwarmt de vloeistof in de zonnecollectoren op Uw dak. De warmte van deze collector vloeistof wordt getransporteerd naar de spiraal in de warmwater tank en daarmee wordt het sanitair water opgewarmd.

Solar Hotwater

2

Uw voordeel

ECONOMISCH
De COMPACT E en COMPACT PLUS uitvoeringen maken uw huis veel energie zuiniger, wat elke dag geld bespaart. De oplossingen verhogen het energie label van Uw huis.De aanschafkosten vallen weg bij een verhoging van de waarde van Uw huis.

HET MILIEU

Verbranding van olie en gas wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Daarom hebben de overheden in bijna alle landen aggresieve doelen gesteld om de CO2 emissie te verlagen. Door het toepassen van zonne-energie voor de verwarming van uw huis en of zwembad, zullen deze emissies zelfs verder afnemen. Met behulp van zonne-energie is de uitstoot van CO2 nihil.

ONAFHANKELIJK
Olie en gas worden schaarse hulpbronnen die in de loop van de tijd op raken. De toekomstige prijzen zijn hoogst onzeker. Gedurende de laatste 10 jaar is de olieprijs met 300% gestegen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van zonne-energie verminderen de zorgen over het politieke klimaat in de olieproducerende landen en over toekomstige schaarste van deze hulpbronnen.

Solar Hotwater

3

Voordelen

  • Produceer tot 70% warm water zonder extra kosten
  • Snelle en gemakkelijke installatie
  • Weing onderhoud
  • Europese top kwaliteit
  • Twee verschillende uitvoeringen beschikbaar