How does it work

Hoe zonne-energie werkt

Er zijn in principe meerder manieren om gebruik te maken van de zon. Thermische energie en Elektrische stroom. Een thermische installatie bestaat uit een serie van collectoren op het dak. Deze collectoren zijn in staat om zonne-straling te absorberen en om te zetten in warmte. Het proces voor opwekken van elektrische stroom heet photovoltaic. Deze bestaat uit een serie panelen die vele halfgeleidende silicium cellen bevat, die zonne-straling omzetten in elektrische stroom.

De Derde oplossing is een combinatie van de twee technologien, resulterend in een complete zelf-voorzienende manier van energie opwekking.

Thermische zonne-energie

Dit systeem zorgt voor warmwater, verwarming of een combinatie hiervan. De werking is eenvoudig, en het belangrijkste is om het systeem zo efficient mogelijk te maken. In principe bestaat een thermische zonne-installatie uit een of meerder collectoren op het dak.In deze collectoren wordt het water door een systeem van buizen verwarmd en getransporteerd naar een opslagtank of de verwarming. Eenvoudig, efficient en gratis.

Elektriciteit uit zonne-energie

Elektriciteit uit de zon wordt ook wel photovoltaic genoemd of simpel weg PV. Het is een effectieve en 100 % schone manier om zonne straling om te zetten in elektriciteit. Het zonne-paneel bevat een aantal zonnecellen, bestaand uit fotovoltaisch materiaal dat zonne-straling omzet in elektrische stroom. Deze stroom kan gebruikt worden voor al uw elektrische apparatuur of het een lamp, wasmachine, TV of computer is. Wanneer uw PV-installatie meer stroom opwekt dan uw huishouden gebruikt, kan de extra opgewekte stroom in het elektriciteits net geleid worden en u kunt geld verdienen of een lagere energie rekening tegemoet zien van uw elektriciteit leverancier.