Why Solar Energy

Het milieu

Er kunnen talloze redenen zijn om een SONNENKRAFT zonne energie installatie aan te schaffen. De meest in het oog springende zijn de voordelen voor het milieu . Zonne-energie veroorzaakt geen vervuiling; het is effektief en geeft geen overlast aan de omgeving.

Economisch

Maar economische belangen zijn even belangrijk. Het idee om voor niets eigen warmte of elektriciteit op te wekken is voor de meeste mensen aantrekkelijk.En werkelijk betaald te krijgen voor het te veel aan opgewekte energie is het overwegen waard.

Onafhankelijkheid

Een efficiente zonne-energie oplossing zal U de gelegenheid geven om onafhankelijk van Uw energieleverancier te zijn. Niet alleen onafhankelijk in economische zin, maar ook in de letterlijke betekenis van het woord.